CBP publiceert naslagwerk voor de Wet bescherming persoonsgegevens

Wbp-naslag is een naslagwerk waarin de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens nader zijn toegelicht. Deze toelichting bestaat uit passages van de parlementaire geschiedenis van de Wbp en samenvattingen van relevante openbare uitspraken. De uitspraken zijn zowel van het CBP als van rechterlijke instanties. Niet alle uitspraken zijn opgenomen in het naslagwerk. Het betreft een selectie.  

 

  • Wbp-naslag

 

Print Friendly and PDF ^