'Boeteoplegging door de AFM en DNB: over redelijkheid en functiescheiding'

Er is inmiddels meer dan vijf jaar verstreken sinds de inwerkingtreding van het nieuwe boetestelsel voor de financiële sector en de inwerkingtreding van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht. Beide wetswijzigingen zijn van aanzienlijke invloed geweest op het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank N.V. op de financiële sector. De herziening van het boetestelsel heeft geleid tot hogere boetes. Na een aanvankelijke overgangsperiode lijken de toezichthouders de door de wetgever gestelde basisbedragen steeds vaker daadwerkelijk op te leggen dan wel daar in steeds mindere mate van af te wijken. Verwezen zij naar de recente boete van de AFM gedateerd 20 oktober 2015 aan ABN AMRO van € 2.000.000 en de boete van DNB van 17 december 2014 aan Delta Lloyd Leven van € 22.800.000.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^