'Boeten: een crime voor de inspecteur?'

In deze bijdrage gaat de auteur in op de aspecten van automatisch opgelegde boeten in het belastingrecht. Voorzichtig gesteld gaat dat niet altijd even goed. Er valt heel wat mee te doen als men de juiste aspecten in een concrete zaak naar voren weet te halen. De Belastingdienst legt automatisch verzuimboeten op als er te laat wordt betaald of een aangifte te laat wordt ontvangen. Ook als er vergrijpboeten worden opgelegd, wordt er niet echt nagedacht maar wordt er, voor het vaststellen van de hoogte van de boete, automatisch gekeken naar de harde voorschriften van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Deze automatismen van de Belastingdienst worden door de rechter kritisch bekeken.

Print Friendly and PDF ^