Boete voor niet melden van strafrechtelijke antecedenten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 december 2014 een bestuurlijke boete van €5.000 opgelegd aan AscoNed Holding C.V. (Asconed). Asconed is vanaf 2007 actief geweest als bemiddelaar in verschillende financiële producten. De onderneming is inmiddels opgeheven. De bestuurlijke boete is opgelegd omdat Asconed heeft verzuimd te melden aan de AFM dat één van haar beleidsbepalers diverse keren is veroordeeld voor strafbare feiten.

Een fïnancieel dienstverlener moet direct melding doen bij de AFM van feiten die de betrouwbaarheid van beleidsbepalers raken. De betrouwbaarheid van beleidsbepalers moet altijd buiten twijfel staan. Dat is in het belang van de consument. Om de betrouwbaarheid te kunnen beoordelen, moet de AFM wel over alle informatie beschikken.

Bij de behandeling van de vergunningaanvraag van Asconed in 2006 was al gebleken dat de beleidsbepaler geen volledige weergave van zaken heeft gegeven. Diverse strafrechtelijke veroordelingen zijn destijds niet gemeld. Omdat in het verdere verloop van de procedure wel openheid is gegeven, heeft de AFM volstaan met een waarschuwing.

Naar aanleiding van diverse signalen heeft de AFM deze beleidsbepaler van Asconed in 2013 opnieuw getoetst. Hieruit kwam naar voren dat de beleidsbepaler in 2007 en 2008 wederom is veroordeeld voor strafbare feiten. Asconed heeft nagelaten deze veroordelingen aan de AFM te melden. Daarvoor is deze boete opgelegd.

Het besluit tot boeteoplegging is inmiddels rechtens onherroepelijk geworden.

Bron: AFM

 

Print Friendly and PDF ^