Boete geëist tegen Aluchemie

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbankRotterdam een boete van 1.000.000 euro geëist tegen Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. Het OM verwijt het chemiebedrijf dat het sinds 2012 meer zwaveldioxide en waterstoffluoride heeft uitgestoten dan is toegestaan volgens de vergunning. Daarnaastzouden vier incidenten niet op tijd zijn gemeld aan het bevoegd gezag.

De fabriek in het Botlekgebied vervaardigt een soort koolstof-blokken (anoden) die gebruikt worden bij de aluminiumproductie. Uit onderzoek door de omgevingsdienst DCMR komt naar voren dat het bedrijf de afgelopen jaren meer zwaveldioxide en waterstoffluoride uitstootte dan volgens de vergunning is toegestaan. Het bedrijf had hiervoor al een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de omgevingsdienst. Het bedrijf beloofde daarna beterschap, maar desondanks blijkt uit onderzoek dat na 2012 de normen vaker zijn overschreden. Daarnaast wordt het bedrijf verweten dat zij ongewone voorvallen niet op tijd heeft gemeld. Het betrof 4 incidenten in 2013, waaronder een brand en lekkages of morsingen die tot bodemverontreiniging hadden kunnen leiden. Het niet melden van ongewone voorvallen vindt het OM ernstig, want door tijdige melding wordt het bevoegd gezag in de gelegenheid is gesteld om – indien nodig- adequate maatregelen te nemen om mens en milieu te beschermen.

Eis

De officier van justitie benadrukte op zitting de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen: “Van een zo groot en zo milieubelastend bedrijf als Aluchemie mag stipte naleving van de vergunningvoorschriften verwacht en verlangd worden. Een milieuvergunning is geen streefmodel waaraan je mag proberen te voldoen, geen stip aan de horizon waarnaar je in eigen tempo en op eigen wijze op af mag koersen. Nee, het is een tussen alle maatschappelijke betrokken partijen tot stand gekomen kader waarbinnen jij, als bedrijf, een milieubelastende activiteit mag uitvoeren.” Hij vervolgde: “Ook al zijn investeringen om binnen de kaders van de milieuvergunning te blijven kostbaar, de investeringen moeten wel gedaan worden. Door de benodigde investeringen niet te doen kiest Aluchemie consequent voor eigen gewin en legt de met de niet-toegestane vervuiling gemoeide kosten, neer bij de maatschappij.”  Mede daarom vindt het OM een boete van 1.000.000 euro passend. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De toenmalige manager milieu en veiligheid van het bedrijf heeft een door het OM aangeboden transactie in de vorm van een werkstraf geaccepteerd. Het OM verwijt de manager het feitelijk leidinggeven aan het overschrijden van de normen.

 

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^