Boete en voorwaardelijke celstraf voor vleesfraude

Een 63-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden plus een geldboete van 50.000 euro. De man heeft zich schuldig gemaakt aan fraude door paardenvlees te verkopen als halal geslacht rundvlees.

Paardenvlees als halal rundvlees

De verdachte heeft zo’n twee jaar lang paardenvlees in Brazilië en Mexico ingekocht. Dit vlees werd vervolgens op papier verkocht aan een halal-rundvleesslachterij. In werkelijkheid vonden er helemaal geen leveringen plaats aan die slachterij, maar op deze manier wist de man halaltraceerbaarheidsformulieren te verkrijgen. Vervolgens werd het vlees verkocht aan Franse afnemers als halal geslacht vlees.

Door deze handelswijze heeft de verdachte meegewerkt aan de mogelijke misleiding van consumenten. Ook heeft hij het hierdoor moeilijker gemaakt om de herkomst van het vlees te traceren. Vooral dat laatste kan risico's met zich meebrengen als dierziektes of ziekteverspreiders in het vlees aanwezig lijken te zijn en de bron snel moet worden gevonden.

Andere straf

Op 18 januari 2012 veroordeelde de rechtbank Breda de man tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan drie voorwaardelijk. Het OM eiste in hoger beroep een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Het hof vindt, net zoals de rechtbank en het OM, dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige feiten, maar kiest voor een andere straf.

De rechtbank en het OM zijn ervan uitgegaan dat de man door zijn handelen veel winst heeft gemaakt en bovendien consumenten heeft misleid. Volgens de advocaat van de verdachte is dat niet het geval en ook het hof is van oordeel dat dit onvoldoende aannemelijk is geworden. Dat door de onjuiste vermelding van de soort en de herkomst van het vlees extra winst zou zijn behaald, is niet onderzocht en ook niet gebleken. Er is niet nagegaan wat er met het vlees is gebeurd, nadat de verdachte het had verkocht aan de afnemers. Het is aannemelijk dat het vlees uiteindelijk bij consumenten terecht is gekomen, maar daarmee staat nog niet vast onder welke benaming en met welke kwalificaties het vlees aan hen is verkocht. Ook is niet gebleken dat de voedselveiligheid in het geding is geweest.

Bekentenis

Bij de strafoplegging houdt het hof er verder rekening mee dat de verdachte tijdens de zitting in hoger beroep openheid van zaken heeft gegeven. Hij heeft grotendeels bekend en bovendien laten blijken te beseffen dat zijn handelswijze straf waard is.

Dit alles in aanmerking genomen, vindt het hof een geldboete van 50.000 euro een passende straf. Om te voorkomen dat de man nogmaals de fout in gaat én om de ernst van de zaak tot uitdrukking te brengen, legt het hof ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden op met een proeftijd van twee jaar.

Print Friendly and PDF ^