'Bewijsvermoeden art. 43 lid 1 sub 2 Fw ziet niet op zekerheidstelling voor "vers" krediet'

Het bewijsvermoeden terzake van wetenschap van benadeling ex art. 43 lid 1, aanhef en sub 2 Fw mag niet ruim worden uitgelegd en ziet niet op een rechtshandeling, waarin bij het aangaan van een nieuwe kredietrelatie zekerheid wordt bedongen voor de verschaffing van krediet(ruimte).

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^