Bestuursverbod voor 5 jaar ingeval van faillissementsfraude

Het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod maakt het mogelijk om een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders die zijn veroordeeld voor faillissementsfraude.

Het bestuursverbod kan door de rechtbank worden uitgesproken op verzoek van het openbaar ministerie of de curator. De persoon aan wie een bestuursverbod is opgelegd, kan gedurende 5 jaar niet tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon worden benoemd.

Tenzij in de uitspraak anders wordt bepaald, moet de veroordeelde ook meteen zijn eventuele andere functies neerleggen en worden uitgeschreven als functionaris. Ingeval een bestuursverbod ertoe leidt dat een rechtspersoon zonder bestuurder of commissaris komt te verkeren, kan de rechtbank overgaan tot tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen. De bezoldiging komt dan voor rekening van de rechtspersoon.

Het handelsregister zal de inschrijving weigeren van personen aan wie een verbod is opgelegd. De notaris zal bij de oprichting van een rechtspersoon en de inschrijving van nieuwe bestuurders een openbaar register van bestuursverboden raadplegen. Er komt nadere regelgeving over de inschrijving van uitspraken, de raadpleegbaarheid alsmede de vorm en inhoud van het register. Zo is nu nog niet duidelijk waar deze registratie zal plaatsvinden; gedacht wordt aan het handelsregister en/of faillissementsregister.

Bron: Van Doorne

Meer weten over het civielrechtelijk bestuursverbod en overige ontwik- kelingen ten aanzien van (de aanpak van) faillissementsfraude? Kom dan op 3 oktober naar de cursus Faillissementsfraude in het centrum van Den Haag.
Ga voor meer informatie naar www.bijzonderstrafrechtacademie.nl of klik hier.
Print Friendly and PDF ^