Bestuursdwang en dwangsom

De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke sancties. In 'Bestuursdwang en dwangsom' worden deze sancties aan alle kanten belicht.

Ingegaan wordt op de bevoegdheid tot het opleggen ervan, de voorbereiding, inhoud en adressering van de sanctiebesluiten, de grenzen aan de toepassing van deze sancties en de tenuitvoerlegging ervan. Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan de rechtsbescherming alsmede aan de terzake relevante aspecten van het schadevergoedingsrecht.

Alle belangrijke recente ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de literatuur zijn verwerkt.

 

Praktische Informatie

Auteurs: Peter van Buuren, Gerdy Jurgens, Lex Michiels 280 blz.
5e druk | 2014
ISBN-13: 9789013120271

Inhoud

1. Inleiding 2. Plaatsbepaling 3. Voorbereiding en inhoud van bestuursdwang- en dwangsombesluiten 4. Aan wie kan een bestuursdwang- of dwangsombesluit worden gericht? 5. Grenzen aan de bestuursdwang- en de dwangsombevoegdheid 6. Besluitvorming in de bezwaarschriftprocedure 7. Beroep op de rechter tegen bestuursdwang- en dwangsombesluiten 8. Tenuitvoerlegging van bestuursdwangbesluiten 9. Kostenverhaal bij bestuursdwang 10. Tenuitvoerlegging van dwangsombesluiten

 

Klik hier om het boek te bestellen via Jongbloed.

Print Friendly and PDF ^