Regiezitting hoger beroep zaak Twentse ex-neuroloog

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden houdt vandaag een regiezitting in de hoger beroepszaak van de verdachte Twentse ex-neuroloog Ernst J. De regiezitting wordt gehouden in het Paleis van Justitie in Arnhem. De zitting start om 10.30 uur. Tijdens de regiezitting kunnen het Openbaar Ministerie en de verdediging onderzoekswensen voorleggen aan het gerechtshof. Ook worden nadere afspraken gemaakt over de verdere behandeling van de zaak.

Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank Overijssel de Twentse ex-neuroloog tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaar wegens het opzettelijk benadelen van de gezondheid van acht patiënten met als gevolg zwaar lichamelijk letsel en in één geval de dood. Ook werd de verdachte schuldig bevonden aan diefstal van een receptenblok, het valselijk opmaken van machtigingsformulieren en recepten en aan verduistering. De ten laste gelegde feiten vonden plaats tussen 1997 en 2003.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^