Bestuurlijk en justitieel bestraffen in Nederland

Met de inwerkingtreding van de Vierde tranche Awb en de bijbehorende aanpassingswetgeving is er in het publiekrechtelijke sanctierecht grotere eenheid gebracht. Zo worden zowel in het strafrecht als in het bestuursrecht bij zowel bestraffende als herstelsancties dezelfde aanknopingspunten voor aansprakelijkheid gehanteerd; de pleger en de medepleger zijn aansprakelijk, of zij nu natuurlijke personen zijn of rechtspersoon, functioneel dader of leidinggevende. Deze vaststelling neemt niet weg dat het strafrecht ruimere aansprakelijkheid kent voor misdrijven dan het bestuursrecht: zo zijn ook de medeplichtige en de uitlokker onder omstandigheden aansprakelijk voor misdrijven terwijl zij in het bestuursrecht geen overtreder zijn.

Na een overzicht en korte analyse van boeteregelingen, komen aan de orde: een beschouwing over eenheid in wetgeving en eenheid in rechtspraak en jurisprudentie in het (bestuurlijke) boeterecht. In de bijlagen bij deze beschouwing is een overzicht gegeven van de boeteregelingen, waarbij is aangegeven wat de boetemaxima zijn, en welke overtredingen uitsluitend beboetbaar zijn, zowel beboetbaar als strafbaar zijn en welke beboetbare feiten economisch delict zijn.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^