Bespreking oratie M. de Meijer over integriteit als maatstaf voor het Openbaar Ministerie

De titel van de oratie laat geen misverstand bestaan over de inhoud. Het gaat over integriteit. Integriteit die de maatstaf magistratelijkheid voor handelen van het OM moet vervangen. Spreekster introduceert haar onderwerp met een verontschuldiging aan haar toehoorders. Die zouden wel eens tijdens haar rede kunnen denken wat is het verschil? ‘Oude wijn in nieuwe zakken’ of omgekeerd. Daarmee doet ze zichzelf tekort.

Haar betoog is in zes delen opgebouwd. Het begint met een inleiding en probleemstelling. Haar stelling is: de oude karakteristiek van het OM als een instituut dat ‘magistratelijk’ optreedt schiet te kort. Zij voert daarvoor verschillende argumenten aan. De belangrijkste is wel dat ‘magistratelijk’ een afgeleide oriëntatie is, geen zelfstandige en niet toegespitst op het moderne OM. De oriëntatie op de rechter doet geen recht aan de enorme uitbreiding van taken en bevoegdheden die aan het OM de afgelopen jaren is toevertrouwd. Spreekster stelt voor het wat deftige ‘magistratelijkheid’ te vervangen door ‘integriteit’. Integriteit in een ‘meerdimensionale’ vorm zo luidt de ondertitel van haar oratie. Zij bedoelt daarmee – zo begrijp ik – dat het OM op heel verschillende terreinen opereert en integer handelen op elk van die terreinen een eigen inhoud heeft. Die inhoud wordt steeds anders ingekleurd. Integriteiteis is de ultieme maatstaf, maar die krijgt pas betekenis in de context waarin deze wordt toegepast. De norm is abstract. De reële betekenis krijgt het in het veld waarop het OM werkzaam is. Dat wordt uitgewerkt in deel twee van de oratie.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^