Beloodste zeetanker komt in harde botsing met kade waaraan moet worden aangelegd. Vrijspraak van de loods aangezien het ervoor moet worden gehouden dat diens aanwij-zingen niet juist zijn uitgevoerd.

Gerechtshof Den Haag 11 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4240

Op grond van het procesdossier, alsmede het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep is komen vast te staan dat de verdachte, die als loods werkzaam was op het zeeschip Holmen, zich tijdens de afmeermanoeuvre samen met de kapitein buiten op de bakboordvleugel bevond. Op dat moment stond de matroos aan het stuurwiel, terwijl de tweede stuurman de telegraaf bediende. Zij bevonden zich beiden binnen op de brug. De door de verdachte in het Engels gegeven aanwijzingen werden door de kapitein herhaald en via de portofoon doorgegeven aan de matroos en de tweede stuurman binnen op de brug.

De verdachte heeft ten overstaan van de politie en ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij tijdens de afmeermanoeuvre en voorafgaand aan de aanvaring heeft beproefd de snelheid te minderen door met opeenvolgende aanwijzingen de voortstuwing met steeds grotere kracht achteruit te laten werken. Dat de verdachte deze aanwijzingen daadwerkelijk heeft gegeven, vindt steun in de getuigenverklaring van kapitein, die heeft verklaard dat de loods de schroef achteruit heeft laten slaan.

Uit de engine logs, waaruit de telegraafhandelingen zijn af te leiden, blijkt evenwel dat de voortstuwing vlak voor de aanvaring achtereenvolgens in de volgende standen is gezet: zeer langzaam achteruit, zeer langzaam vooruit, langzaam vooruit, half achteruit en vol achteruit.

Het hof houdt het er aan de hand van het vorenstaande voor dat de door de verdachte gegeven aanwijzingen niet juist zijn opgevolgd. Nu aannemelijk is dat als gevolg van het niet juist opvolgen van door de verdachte gegeven aanwijzingen de aanvaring heeft plaatsgevonden, kan niet bewezen worden hetgeen de verdachte is ten laste gelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^