Belastingfraude kan niet altijd worden witgewassen

In deze editie past een annotatie bij een arrest dat ook een, zij het tweede, lustrum viert. Dit betreft het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2008, waarin de Hoge Raad oordeelde dat ook een fiscaal delict als gronddelict voor witwassen kan gelden. Voor de fiscale strafrechtpraktijk was dit arrest van groot belang, omdat tot dan toe steeds werd bepleit dat fiscale fraude geen witwassen kon opleveren. Uitgangspunt van dit pleidooi was dat verzwijgen van inkomen en vermogen voor de fiscus in feite niets verandert aan de veronderstelde legale herkomst. Het andersluidend oordeel van de Hoge Raad roept in de jaren nadien nog steeds vragen op over de samenloop tussen de fiscaliteit en het strafrecht.

Lees verder: 

 

 

Print Friendly and PDF ^