Belastingdienst zet het Europese correctiemechanisme van “wist of behoorde te weten” te snel in

Bij de Belastingdienst wordt ingezet op het onderzoeken van Nederlandse ondernemers die deel uitmaken van een keten van leveringen waarbij btw-fraude zich in een andere EU-lidstaat zou hebben afgespeeld. Sinds de uitspraak van het Hof van Justitie op 18 december 2014 (Italmoda) is het voor de inspecteur namelijk mogelijk om in grens overschrijdende btw-fraude de aanspraak op het recht van aftrek, vrijstelling (bij intracommunautaire leveringen) of teruggaaf te weigeren. Het is echter wel de inspecteur die moet bewijzen dat deze Nederlandse ondernemer van deze btw-fraude “wist of behoorde te weten”.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^