‘Belastingadviseurs onderschatten het belang van het verschoningsrecht’

Dick Barmentlo, voorzitter van het bestuur van de sectie Formeel Belastingrecht, vindt dat belastingadviseurs zich de betekenis van het verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht regelmatig onvoldoende realiseren.

Ter illustratie verwijst hij naar een recente uitspraak van de Raad van Beroep van de NOB, waarin een lid een schriftelijke berisping kreeg omdat het de geheimhoudingsplicht had geschonden door in te stemmen met een verhoor door de FIOD. ‘De tuchtrechter heeft daarmee een gevoelige tik uitgedeeld, te meer daar de Raad van Tucht eerder een schriftelijke waarschuwing – een mindere sanctie dus – had opgelegd. Dit soort zaken raakt belastingadviseurs direct in hun praktijkuitoefening; daarom moeten ze de regels goed kennen.'

Barmentlo roept dan ook op om op 23 mei naar het seminar 'Het verschoningsrecht van de belastingadviseur' te komen. 'We hebben drie excellente inleiders, die de bezoekers tot in detail van de regels op de hoogte brengen. Tijdens het seminar wordt ook de geactualiseerde versie van onze brochure Het verschoningsrecht van de belastingadviseur gepresenteerd.’

Klik hier voor het programma.

Print Friendly and PDF ^