'Beboeting van mededaders: de ontwikkelingen'

Met ingang van 1 juli 2009 kunnen naast de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige ook medeplegers, feitelijk leidinggevenden en opdrachtgevers worden beboet. Daarmee bestaat sindsdien de mogelijkheid om onder meer belastingadviseurs en accountants een boete op te leggen voor fiscale overtredingen. Hoewel sinds de invoering van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelmatig wordt gesproken en geschreven over de mogelijkheid om ook mededaders een boete op te leggen, zijn er in de praktijk slechts enkele boeten daadwerkelijk opgelegd. Maar dat betekent niet dat het onderwerp niet actueel is.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^