Artikel: Zorgvuldig en verdeeld?

In Nederland geldt een niet al te strenge eis om bij de oplegging van een bestuurlijke boete de functie van het achterhalen en vaststellen van overtredingen (toezicht) te scheiden van die om daarvoor een bestuurlijke boete op te leggen en voor te bereiden (de functiescheiding). Juist in het financiële bestuursrecht wordt daarover al langere tijd gediscussieerd. In deze bijdrage worden niet alleen de geschiedenis van de discussie over deze functiescheidingseis geschetst en de verder gaande invullingen daarvan in de Verenigde Staten, Frankrijk en België beschreven, ook komt de rechtspraak daarover aan de orde van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Nu de boetemaxima steeds hoger worden, wordt de druk groter op de waarborgen die in de besluitvormingsfase hebben te gelden. Dat geldt niet alleen voor verdedigingsrechten, maar waarschijnlijk ook voor functiescheiding. De rechter kan een strengere invulling van de functiescheidingseis echter niet afdwingen. Dat is aan de wetgever.

Lees verder:


Print Friendly and PDF ^