Artikel: Zonder integriteit gaat het niet, een verkenning naar integriteit in organisatorische context

Integriteit is als begrip niet meer weg te denken. Ien Dales zette met haar uitspraak ‘Een beetje integer kan niet’ als minister van Binnenlandse Zaken begin jaren negentig het thema integriteit op de agenda van de overheid. Vandaag de dag is integriteit een onmisbare kwaliteit voor ons openbaar bestuur en is duidelijk dat integriteit een stevige verankering vereist in organisaties.

Voor de financiële sector is integriteit via de toezichtswetgeving sinds 2001 een wettelijke verplichting. Ook in de private sector is integriteit een belangrijk thema, met name sinds de bouwfraude, boekhoudschandalen bij onder andere Enron, Ahold en Imtech en sinds de sjoemelsoftware in de auto-industrie: een gebrek aan integriteit in een onderneming leidt tot schadelijke praktijken.

Tegenwoordig kun je stellen dat het de essentie is van het werk van de compliance officer om de integriteit van de organisatie te beschermen. Integriteit van de organisatie is belangrijk, want ieder van ons wil gevrijwaard blijven van schadelijke praktijken. Of het nu dagelijkse bezigheden betreft of ‘life changing events’ of iets er tussen in.

Een goed wettelijk kader is hierbij belangrijk. Maar wetten en regels dekken niet alles af. Daarom hebben we integriteit nodig: schadelijke praktijken voorkomen ook als de wet daar niet in voorziet. Maar hoe doe je dat? En waar gaat integriteit eigenlijk over? En hoe veranker je integriteit in de organisatie? En welke elementen zijn dan van belang zodat de integriteit van de organisatie ook daadwerkelijk beschermd kan worden? In dit artikel beoogt de auteur een antwoord te geven op deze vragen. Allereerst verkent de auteur de begrippen integriteit en integer gedrag. Daarna maakt de auteur een vertaalslag naar een model voor integriteit in een organisatorische context, waarbij ik me heb laten inspireren door enkele bestaande modellen. Vervolgens staat de auteur stil bij wat dit betekent voor de rol van de compliance officier. De auteur sluit af met een reflectie op het model en enkele conclusies. De auteur hoopt hiermee bij te dragen aan het hanteerbaar maken van het begrip integriteit en een aanzet te geven aan een verdere verkenning en verdieping over de betekenis van integriteit en hoe we zorgvuldig rekening met elkaar kunnen houden en de juiste keuzes kunnen maken in ‘mistige situaties’.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^