Artikel: Wie is er bang voor de prejudiciële procedure?

De prejudiciële procedure van artikel 267 VWEU geeft elke nationale rechter de bevoegdheid – en de hoogste rechters zelfs de plicht – om vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen over de uitleg en geldigheid van het Europees recht. Het aantal prejudiciële verzoeken stijgt gestaag. Nederlandse rechters behoren tot de top van vragenstellers binnen de EU. Ondanks een dipje in 2016, zijn ongeveer veertig verzoeken per jaar afkomstig uit Nederland. De grote afwezige is echter de Nederlandse strafrechter.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^