Artikel: Weigerende vs. vergeetachtige getuigen, gelijke monniken, ongelijke kappen?

De Hoge Raad maakt een onderscheid tussen getuigen die weigeren te verklaren en getuigen die vragen niet beantwoorden omdat zij verklaren zich niets te herinneren. In het eerste geval heeft geen behoorlijke en effectieve ondervragingsgelegenheid bestaan, in het tweede geval wel. In deze bijdrage wordt onderzocht of dit onderscheid gerechtvaardigd is, mede tegen de achtergrond van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en Amerikaanse jurisprudentie over het recht getuigen te ondervragen.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^