Artikel: Vormverzuimen bij de politie

Politiepraktijk is een genormeerde praktijk. Dat leren alle aspiranten al vroeg in hun opleiding, zowel bij de politie als in de juridische opleiding. Aan de regels wordt echter niet altijd voldaan. Dit themanummer van Strafblad is gewijd aan de publicatie van de uitkomsten van een intern onderzoek bij de politie over de gevolgen van normoverschrijding. De bijdrage Vormverzuimen bij de politie van M. Goos is daaraan geheel gewijd.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^