Artikel: Versterking transparantie in het financieel toezicht

De wetgeving omtrent transparantie in het financieel toezichtrecht krijgt in hoog tempo gestalte. Het doel van de wetgever is om de transparantie in het financieel toezicht te versterken. De achterliggende gedachte hierbij is dat transparantie als een nuttig instrument kan fungeren in het financieel toezicht. In deze bijdrage wordt stil gestaan bij de diverse (aanstaande) wetswijzigingen die betrekking hebben op de transparantie in het financieel toezicht.

Achtereenvolgend komen de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik, het consultatievoorstel Transparant toezicht financiële markten en het wetsvoorstel van de Wet open overheid aan bod. Deze wijzigingen leiden in algemene zin tot nieuwe transparantiebevoegdheden en -verplichtingen voor de AFM en DNB. Dit lijkt een aangewezen moment om een balans op te maken van de inspanningen van de wetgever om de transparantie in het financieel toezicht te versterken.

Lees meer: 

 

Print Friendly and PDF ^