Artikel: Verdisconteren van medewerking in de boetehoogte

In deze bijdrage staat de mate waarin de overtreder meewerkt ‘bij de vaststelling van de overtreding’ als boeteverlagende omstandigheid centraal. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dienen deze medewerking te betrekken bij het bepalen van de boetehoogte. De auteurs zetten deze boeteverlagende omstandigheid af tegen de medewerkingsplicht van ondernemingen en natuurlijk personen die zich op de financiële markten begeven, waarna een uitstapje wordt gemaakt naar het mededingings- en strafrecht. De auteurs sluiten af met enkele bespiegelingen over de wijze waarop invulling aan deze boeteverlagende omstandigheid kan worden gegeven. Oftewel, welke mate van medewerking door de overtreder komt in aanmerking voor beloning?

Lees verder:
Print Friendly and PDF ^