Artikel: Verdediging 2.0

Een op inquisitoire leest geschoeid strafproces hoeft de introductie van meer contraditctoire elementen niet in de weg te staan, maar de thans gepubliceerde voorstellen getuigen nog niet van een serieuze inspanning om te doordenken wat daarvoor precies, bezien vanuit de positie van de verdediging, nodig is.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^