Artikel: Verbod op asbesthoudende dakbedekking

Vanaf 1 januari 2024 mogen bedrijven, (publieke) instellingen en particulieren van overheidswege niet meer in het bezit zijn van een asbestdak. Deze bijdrage gaat nader in op de implicaties die zich kunnen voordoen met betrekking tot de strekking en de omvang van verzekeringsdekking. Daartoe wordt eerst de regelgeving inzake de handhaving van het asbestdakverbod besproken. Vervolgens worden enkele verzekeringen besproken waarop eigenaars of bezitters van een asbesthoudend dak mogelijk een beroep kunnen doen in het geval van asbestschade. Aan de orde komen achtereenvolgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de milieuschadeverzekering en de brandschadeverzekeraar. Tot slot wordt aan de hand van enkele relevante leerstukken getoond dat het in de praktijk onzeker kan zijn of een verzekerde onder zijn bestaande verzekeringsovereenkomsten dekking heeft. In de conclusie wordt verzekeraars zowel ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering als ten aanzien van de milieuschadeverzekering geadviseerd te onderkennen dat een asbestdak mogelijk tot een aanspraak onder de verzekering gaat leiden. Verzekeraars doen er verstandig aan om bij de verlenging van een verzekering of bij het aangaan van een nieuwe verzekering aan hun verzekerde aan te geven dat deze dient te melden dat hij een asbestdak bezit (wat kan leiden tot een aangepaste premie), op eigen kosten het asbestdak dient te vervangen alvorens de dekking ingaat (garantieclausule) of dekking voor schade gerelateerd aan het hebben van een asbestdak uit te sluiten.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^