Artikel: Toekomst voor toezicht, open samenleving, open toezicht?

Afgelopen voorjaar hielden twee hoogleraren een intreerede over het thema toezicht. Op 17 maart jl. gaf Judith van Erp aan de Universiteit Utrecht een oratie die de titel meekreeg: Toezicht in een open samenleving. Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen. Kort daarna, op 29 maart, hield Femke de Vries haar oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen, getiteld: Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder? Dit artikel bespreekt deze bijdragen in onderlinge samenhang, vanuit de verbindende vraag: is een open samenleving gebaat bij openheid over wat toezicht vermag?

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^