Artikel: Terugvordering van de kosten van rechtsbijstand

In het najaar zullen de eerste veroordeelden worden geconfronteerd met weer een volgende financiële sanctie. Naast een eventueel opgelegde geldboete, een toegewezen vordering benadeelde partij, een schadevergoedingsmaatregel en een voordeelsontneming, kan de veroordeelde dan worden geconfronteerd met een terugvordering van de kosten voor rechtsbijstand. In deze bijdrage bespreekt de auteur de nieuwe terugvorderingsregeling, en zet ik kanttekeningen bij de verenigbaarheid van deze regeling met art. 6 EVRM en het recht van de Europese Unie.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^