Artikel: Te extensieve toepassing van het ‘onvoldoende belang criterium’: art. 80a RO & rechtsbescherming

Op grond van artikel 80a Wet RO kan de Hoge Raad een cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren indien de aangevoerde klacht duidelijk niet tot cassatie kan leiden en/of de verzoeker kennelijk onvoldoende belang heeft bij zijn cassatieklacht. In deze bijdrage wordt betoogd dat de Hoge Raad artikel 80a RO te extensief interpreteert door evident gegronde cassatieverzoeken af te wijzen wegens ‘onvoldoende belang’ omdat de verzoeker zich voor herstel van het geconstateerde verzuim ook tot een andere instantie had kunnen wenden.

Lees verder:

 

Meer weten over de toepassing van art. 80a RO? Kom dan naar de Basis- en/of Verdiepingscursus Cassatie in Strafzaken op 4 resp. 25 november 2016. 

Tijdens deze cursussen worden de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen waar in de cassatiepraktijk tegenaan gelopen kan worden besproken, vanuit het perspectief van alle bij de cassatierechtspraak betrokken rollen.

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Print Friendly and PDF ^