Artikel: Taak en positie van de rechtercommissaris in het nieuwe Wetboek van Strafvorderin

Het onmiddelijkheidsbeginsel moge als gevolg van de rechtsontwikkeling in de voorbije eeuw al betrekkelijk weinig om het lijf hebben, dat rechtvaardigt nog niet waarom op deze voet zou moeten worden doorgegaan door nog meer dan voorheen de nadruk op het voorbereidend onderzoek te leggen. De minister benadrukt dat grootschalige stelselwijzigingen niet worden beoogd.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^