Artikel: Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk

In Nederland worden sinds jaar en dag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd voor ‘zuivere’ belastingdelicten. Dit is anders in de Caribische delen van het Koninkrijk. Op 22 februari 2018, 17 april 2018 en 27 juni 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) een aantal interessante vonnissen gewezen. Waar het in Sint Maarten in 2015 en in Curaçao in 2016 en in 2017 nog ging om de strafvervolging van commune delicten én belastingdelicten, gaat het in deze strafzaken op Sint Maarten uitsluitend om de vervolging van belastingdelicten (zonder combinatie met een commuun delict). De traditie van niet-vervolging voor zuivere belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk is daarmee doorbroken. In deze vonnissen heeft het Gerecht een nieuw uitgangspunt geformuleerd: vanwege de gewoonte niet te vervolgen voor ‘zuivere’ belastingdelicten wordt nu slechts in uitzonderlijke gevallen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^