Artikel: Relevante rechtspraak in (mest)boetezaken: de toenemende invloed van het strafrecht op bestuursrechtelijke boetezaken

Bestuurlijke boetes zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in het bestuursrecht, hetgeen verklaart waarom de jurisprudentie nog in ontwikkeling is. Met name lagere rechtspraak worstelt nog met dit nieuwe instrument. De vorenstaande uitspraken laten zien dat het CBb nadrukkelijk de reikwijdte van deze sanctie bepaalt door het bevoegd gezag waar nodig op de vingers te tikken en de (on)mogelijkheden bij het opleggen van (mest)boetes af te bakenen. Deze bijdrage kan als leidraad of naslagwerk dienen om een bestuurlijke boete, met verwijzing naar de toepasselijke jurisprudentie, reeds in bezwaar/beroep met succes aan te vechten.

Lees verder:

Relevante rechtspraak in (mest)boetezaken: de toenemende invloed van het strafrecht op bestuursrechtelijke boetezaken door P.G. Grijpstra in Milieu en Rrecht

Print Friendly and PDF ^