Artikel: Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s

Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart geld in het Europese financiële systeem wordt gebracht. Het geld wordt daarna via opeenvolgende transacties witgewassen. Onder de verklaring van belastingoptimalisatie maakten de cliënten van deze banken veelal gebruik van internationale complexe structuren met offshore vennootschappen. Het is in de praktijk voor instellingen lastig gebleken om meer legitieme vormen van belastingoptimalisatie te onderscheiden van structuren waarbinnen belastingontduiking, en daarmee het risico op witwassen, plaatsvinden. Veel zal afhangen van de wijze waarop een structuur door de cliënt daadwerkelijk wordt gebruikt, welke geldstromen er plaatsvinden en of er een deugdelijke economische ratio aanwezig is voor het gebruik van de (offshore) structuur. Door dit te toetsen kan de instelling de risico’s die hiermee gepaard gaan beter afwegen. Om de beheersing van deze risico’s sectorbreed verder te verbeteren zal De Nederlandsche Bank (DNB) good practices fiscale integriteitsrisico’s publiceren.

In dit artikel bekijken de auteurs welke (gemeenschappelijke) kenmerken zijn te destilleren uit recente grote witwaszaken. Vervolgens gaan we nader in op de vraag hoe instellingen dergelijke kenmerken op een praktische wijze kunnen toepassen om te helpen voorkomen dat via ogenschijnlijk fiscaal gedreven structuren langdurig (en veelvuldig) wordt witgewassen door groepen cliënten. In het bijzonder de rol van offshore vennootschappen in combinatie met andere kenmerken wordt nader bekeken. Uit recente witwaszaken blijkt namelijk dat offshore vennootschappen, gevestigd in jurisdicties met een laag belastingtarief en een hoge mate van anonimiteit, een sleutelrol vervullen bij verhullende transacties waarbij het geld van zijn criminele oorsprong wordt ontdaan.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^