Artikel: Procedure en doel van het bankentuchtrecht

Sinds 1 april 2015 is het tuchtrecht voor de bankensector een feit. In dit artikel wordt de procedure besproken en een overzicht gegeven van de beslissingen tot nu toe. Aan het slot wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van het bankentuchtrecht.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^