Artikel: Normering van opsporingsbevoegdheden in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering

Normering van opsporingsbevoegdheden in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering Als het gaat om de vereenvoudiging van de verdenkingscriteria is in het gehele door het conceptwetsvoorstel geboden stelsel sprake van een aanvaardbaar vertrekpunt voor de normering van de opsporingsbevoegdheden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^