Artikel: Moet het pleitbare standpunt ook een rol krijgen buiten het belastingrecht?

Vorig jaar heeft de Hoge Raad het pleitbare standpunt in het fiscale strafrecht dezelfde rol gegeven als in het fiscale boeterecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het pleitbare standpunt tot nu toe geen invloed toegekend. Kan dat zo blijven of moet de afdeling bestuursrechtspraak ‘om’?

Lees verder:

  • Moet het pleitbare standpunt ook een rol krijgen buiten het belastingrecht? door Marion Kors in NJB

Lees het hele artikel in Navigator.


Print Friendly and PDF ^