Artikel: Modernisering van het Wetboek van Strafvordering - poging tot een tussenbalans

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering is behoorlijk op stoom gekomen. Tijd voor een tussenbalans. Ten opzichte van de eerste voorstellen lijkt de grootste gekkigheid wel verdampt – met als mogelijke uitzondering nog de regeling van het hoger beroep. Wat nog wel ontbreekt is visie, met name op de rol van de verdediging. Daarvoor wordt een voorzet gedaan. 

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^