Artikel: Market Abuse Regulation - de opsporings- en meldingsplicht

In deze bijdrage gaan de auteurs in op de volgende onderwerpen: (1) de reikwijdte van de opsporings- en meldingsplicht, (2) de inhoud van de verplichtingen en (3) praktische voorbeelden en tips inzake de verplichting, waaronder de inrichting van monitoringsystemen, de behandeling van STORs door de AFM en de vertrouwelijkheid die daarmee gepaard gaat.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^