Artikel: Knelpunten in de huidige betekeningsregeling en suggesties voor wetgeving

De huidige betekeningsregeling is neergelegd in de artikelen 588 e.v. Sv. Helaas blinken deze artikelen niet uit in duidelijkheid waardoor dagvaardingen en oproepingen niet altijd conform deze bepalingen aan de Verdachte worden betekend. Zo is in 2015 in 3.536 zaken in eerste aanleg de dagvaarding/oproeping nietig verklaard omdat deze niet rechtsgeldig was betekend. Deze nietigverklaringen leiden tot zinloze capaciteitsinzet bij de rechtspraak en het openbaar ministerie omdat daarmee kostbare voorbereidings- en zittingstijd verloren gaat.

Niet alleen het openbaar ministerie, dat verantwoordelijk is voor de betekening van de dagvaarding en oproeping, ook de rechtelijke macht worstelt met de juiste toepassing van deze bepalingen. Een betekeningsschema en overzichtsarrest ten spijt, nog steeds worden arresten van hoven geregeld door de Hoge Raad gecasseerd wegens onjuiste toepassing van deze bepalingen.

In dit artikel worden de knelpunten van de huidige regeling belicht. Tevens worden suggesties gedaan voor een nieuwe betekeningsregeling die deze knelpunten wegneemt.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^