Artikel: Invulling van de norm waaraan een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris moet voldoen

Door de jaren heen heeft de Hoge Raad een duidelijk kader geformuleerd voor de beoordeling van de notariële zorgplicht. Deze bijdrage bespreekt de norm waaraan een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris moet voldoen aan de hand van vijf zorgverplichtingen: de onderzoeksplicht, de wilscontrole, de informatieplicht, de bijzondere waarschuwingsplicht en de zorgplicht ten opzichte van derden. Nagegaan wordt hoe deze normen in de (lagere) rechtspraak worden toegepast. Ook worden de stelplicht en bewijslast rondom een door een benadeelde gestelde zorgplichtschending van een notaris besproken. 

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^