Artikel: Individuele straftoemeting in het fiscale bestuurlijke boeterecht

Bij het opleggen van fiscale (bestuurlijke) boeten – die soms miljoenen euro’s kunnen bedragen – is individuele straftoemeting van wezenlijk belang. In zijn dissertatie onderzoekt de auteur dit specifieke rechtsterrein, waarbij hij zich heeft laten inspireren door de strafrechtelijke pendant: de laatste vraag van art. 350 Sv naar de op te leggen sanctie. Op maandag 26 maart 2018 promoveerde de auteur op dit onderzoek. In deze bijdrage geeft hij een globaal overzicht van de resultaten.

Lees verder:

 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^