Artikel: Individuele straftoemeting in het fiscale bestuurlijke boeterecht

Bij het opleggen van fiscale (bestuurlijke) boeten – die soms miljoenen euro’s kunnen bedragen – is individuele straftoemeting van wezenlijk belang. In mijn dissertatie onderzoek ik dit specifieke rechtsterrein, waarbij ik mij heb laten inspireren door de strafrechtelijke pendant: de laatste vraag van artikel 350 Sv naar de op te leggen sanctie. Binnenkort hoop ik te promoveren op dit onderzoek. In deze bijdrage geef ik alvast een inkijkje in de opzet en hoe ik daartoe gekomen ben.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^