Artikel: Hoge Raad en grondrechten, EHRM of Hof van Justitie EU?

Op (korte) termijn kan een oordeel van het EHRM sneller worden verkregen dan thans het geval is. Nadat nog vier landen waaronder Nederland — Protocol nr. 16 bij het EVRM hebben ondertekend, treedt dit in werking. De Hoge Raad kan dan advies aan het EHRM vragen over de interpretatie en toepassing van grondrechten. De inhoud van deze adviesprocedure wordt door de auteur in deze bijdrage besproken en het belang daarvan voor fiscale zaken komt aan bod. Zoals de grondrechten van art, 6 EVRM in boeteprocedures en het eigendomsrecht en bet recht op privacy in procedures over de heffing. Tevens wordt ingegaan op de situatie waarin een grondrecht zowel door bet EHRM als door bet Handvest van de grondrechten van de EU wordt gewaarborgd. In dat geval kan samenloop plaatsvinden van de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie EU met de adviesprocedure bij bet EHRM.

Lees hier het volledige artikel:

 

Print Friendly and PDF ^