Artikel: Het rapport onderzoek grote ondernemingen vertaald

In juni 2017 heeft de Belastingdienst het rapport naar aanleiding van het meerjarige Onderzoek Grote ondernemingen gepubliceerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in het toezicht op grote organisaties, inclusief horizontaal toezicht, en de compliance van die organisaties. In dit artikel worden kritische noten geplaatst bij de uitvoering en resultaten van het onderzoek. Hierbij ligt de focus op de opzet van het onderzoek en de analyses op basis van de afgenomen enquêtes. Dit vormt immers de basis voor het bepalen van de samenhang tussen de achtergrondkenmerken en de compliance van organisaties. Er worden een aantal onvolkomenheden benoemd. Dat neemt niet weg dat het rapport tot interessante inzichten leidt en in hun ogen het belang van fiscale beheersing ter voorkoming van correcties bevestigt.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^