Artikel: Het primaat van het tuchtrecht

Het tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars kent tegenwoordig een veelheid aan tuchtmaatregelen. In het artikel ‘Het primaat van het tuchtrecht’ beschrijven de auteurs, Arnouts, Mooibroek en Geertsma, de historische ontwikkeling van het arsenaal aan tuchtmaatregelen in het tuchtrecht voor advocaten, notarissen, medici en deurwaarders. Ook pleiten zij voor een nadere regeling omtrent de samenloop van tuchtprocedures en andere procedures waarin beroepsbeoefenaars partij zijn.

Het artikel is verschenen op 24 september 2016 in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). Lees hier het volledige artikel.

Print Friendly and PDF ^