Artikel: Het Openbaar Ministerie en de vervolging in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

De voorgestelde landelijke bevoegdheid, die door de minister plastisch wordt omschreven als het schuiven niet met mensen maar met zaken, beoogt bij te dragen aan versterking van het OM als één ondeelbare organisatie die zich meer wil toeleggen op specialisatie en flexibiliteit, en al doende wil faciliteren dat werkachterstanden bij het ene parket worden gedempt door OM-vertegenwoordigers verbonden aan andere parketten. Maar welke thans bestaand probleem wordt daarmee opgelost.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^