Artikel: Het loon voor trouw zwijgen blijft niet uit

In de jurisprudentie komt regelmatig voorbij dat een verzoek op grond van artikel 89 Sv wordt afgewezen, schijnbaar vanwege een beroep op het zwijgrecht. Men kan zich afvragen in hoeverre deze lijn in de jurisprudentie in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving op dit punt.

Aan de hand van literatuur en jurisprudentie wordt nagegaan hoe in de praktijk tegen afwijzing van een verzoek tot schadevergoeding op grond van een beroep op het zwijgrecht aangekeken wordt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan uit Europa afkomstige wet- en regelgeving. Bij conclusie geven de auteurs aan hoe naar hun mening de invulling van het billijkheidsoordeel bij een schadevergoedingsverzoek vormgegeven moet worden indien de gewezen verdachte een beroep op het zwijgrecht heeft gedaan. 

Lees meer: 

Print Friendly and PDF ^