Artikel: Het gebruik van het schadebeginsel als analytische tool

Hoewel het schadebeginsel in de rechtswetenschappelijke literatuur alom bekend is, en een belangrijke plaats heeft als een van de ‘criteria voor strafbaarstelling’, wordt veel minder gebruikgemaakt van de analytische kracht van het beginsel. Achter het schadebeginsel gaat een rijke theorie schuil, die behulpzaam kan zijn bij het grondig analyseren van gedragingen die zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Dit theoretisch kader is van waarde bij het ontleden van complexe, meerlagige strafwetgeving, zoals het geval is bij de strafbaarstelling van mensenhandel. In dit artikel wordt op beknopte wijze de analytische kracht van het schadebeginsel verkend.

 

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^