Artikel: Het Europees aanhoudingsbevel, recente ontwikkelingen in de rechtstpraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Dit artikel verschaft een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over Kaderbesluit 2002/584 betreffende het Europees aanhoudingsbevel in de afgelopen drie jaar. Het is vooral bedoeld voor de lezer die de materie niet op de voet volgt, maar wel graag op de hoogte wil blijven van de belangrijkste ontwikkelingen.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^