Artikel: Gevolgen en beleving van strafrechtspleging door vervolgden voor witteboordencriminaliteit

Algemeen wordt aangenomen dat witteboordendaders meer te verliezen hebben door strafvervolging en dat zij minder toegerust zijn voor het ondergaan van strafexecutie dan ‘gewone’ criminelen. Er is echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de ervaringen met strafrechtspleging en strafexecutie van daders van witteboordencriminaliteit: slechts een handje vol Amerikaanse en Britse studies. Dergelijk onderzoek wordt relevanter nu de reactie op witteboordencriminaliteit de laatste jaren punitiever is geworden.

Dit artikel presenteert en analyseert de ervaringen van de coauteur als veroordeelde voor witteboordencriminaliteit als een autobiografische casestudy. In deze casestudy worden de gevolgen en de beleving gedurende vier fases van strafrechtspleging (opsporing, terechtzitting, strafexecutie en post-straf) in kaart gebracht voor vier levensdomeinen: mentaal, privé, sociaal-maatschappelijk en zakelijk. Deze benadering kan een voorbeeld zijn voor meer systematisch onderzoek naar de gevolgen en beleving van strafrechtspleging voor witteboordendaders. Dergelijk onderzoek kan meer licht werpen op de effecten van strafrechtspleging en het bereiken van strafdoelen bij deze specifieke groep daders.

Lees verder:W. Huisman & D. Lesmeister verzorgen op dit thema ook de cursus Bijstand aan fraudeverdachten | Beleving en gevolgen van strafrechtspleging & afwegingen bij advisering. Klik hier voor meer informatie.


Print Friendly and PDF ^